Vi hjelper bedrifter å skape
gode digitale bruker-opplevelser.

1. Forstå brukeren

For å kunne skape en god brukeropplevelse må man vite hvem brukerne er og hvordan man best kan hjelpe de. Man gjør seg kjent med målgruppen, bruker-vaner, problemstillinger og målet brukeren har med tjenesten.

2. Løs problemet

Ved hjelp av innsikt i brukernes behov og vaner, skaper man en løsning som hjelper både brukeren og bedriften å nå sine mål. Løsningen blir utviklet gjennom brukersentrisk design tenkning, der brukeren alltid er i hovedfokus.

3. Test løsningen

Når løsningen er klar må man teste om man faktisk har funnet den beste løsningen. Dette involverer bruker-intervjuer, analyse av bruker-adferd i tjenesten og et åpent sinn. Innsikt fra bruker-testingen bidrar til videre utvikling.

Et av våre siste prosjekter:

Nyskapingsparken

Bergen Teknologioverføring (BTO) trengte en ny nettside for Nyskapingsparken. Nyskapingsparken er stedet for nystartede bedrifter som har stort vekstpotensial og høy grad av innovasjon. Her får de kontorplass, rådgivning og hjelp til å danne nettverk.

De trengte en nettside som gjorde det enklere for brukerne å finne fram, og forstå at Nyskapingsparken består av 6 forskjellige tjenester.

Vi hjalp BTO med idéutvikling, informasjonsflyt, design, utvikling og testing av nettsiden.

Vi er veldig fornøyd med det Mainlink har skapt for oss. Nettsiden er både flott å se på og brukervennlig for våre kunder.
Hans Hag, Prosjektleder BTO

Vi har dessverre vært for opptatt med kunde-prosjekter, slik at det ikke har vært tid til å få ferdig vår egen nettside.

Vi jobber med saken, men ta gjerne kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg å skape en bedre digital bruker-opplevelse.

Mainlink AS
hei@mainlink.no
909 94 463
Thormøhlensgate 51
5006 Bergen